ข่าว ข่าวต่างประเทศ

ภารกิจส่งความช่วยเหลือแก่ชาวกาซ่า รอบที่ 5

8 มิถุนายน 2567

เวลา 10.30 น.

ประธานมูลนิธิเรือนร่างเดียวกันกล่าวว่า ภารกิจความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมแก่ชาวกาซ่ารอบ 5 ครั้งนี้ เน้นสร้างเต้นท์ชั่วคราวจำนวน 30 หลังที่คานยูนุสและดีร์บาลาห์ พื้นที่ตอนกลางกาซ่า ซึ่งยังมีผู้อพยพไร้ที่พักเป็นจำนวนมาก นอกจากนี้ยังจัดกุรบานวัวจำนวน 10 ตัว โดยจะเชือดวัวที่ประเทศอินเดีย และจะลำเลียงส่งเนื้อกุรบานเข้าแจกจ่ายแก่ชาวกาซ่าภายในเวลา 30-40 วัน

“หลังเกิดยุทธการพายุแกร่งแห่งอักศอเมื่อเดือนตุลาคม 2023 มูลนิธิเรือนร่างเดียวกันได้จัดโครงการช่วยเหลือเร่งด่วนแก่ชาวกาซ่า โดยได้ส่งมอบความช่วยเหลือมาแล้วจำนวน 4 รอบ รวมครั้งนี้รอบที่ 5 จำนวน 1,200,000 บาท รวมทั้งสิ้น 6,232,588 บาท

ส่งมอบความช่วยเหลือรอบแรก และ รอบสอง
ส่งมอบความช่วยเหลือรอบสาม
ส่งมอบความช่วยเหลือรอบที่สี่

ทีมข่าวต่างประเทศ