ข่าว ข่าวต่างประเทศ

โครงการสร้างเต้นท์ที่พักชั่วคราวให้แก่ชาวกาซ่า

มอบเงินช่วยเหลือ ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์

ผศ. มัสลัน มาหะมะ ประธานมูลนิธิเรือนร่างเดียวกันกล่าวว่า เนื่องจากงบประมาณที่ค่อนข้างจำกัด เรามีความจำเป็นสร้างเต้นท์ที่พักชั่วคราว ใช้งบประมาณหลังละ 500 ดอลล่าร์ โดยในแต่ละหลังสามารถจุสมาชิกในครอบครัว 10-15 คน ซึ่งต้องอาศัยอยู่อย่างแออัดมาก แต่ก็สามารถสร้างรอยยิ้มให้พี่น้องได้มาก เนื่องจากก่อนหน้านี้ต้องอาศัยบนถนนโดยไม่มีอะไรปิดกั้นใด ๆ แม้กระทั่งช่วงฝนตกหรือสภาพอากาศอันหนาวเหน็บ

โครงการนี้เป็นโครงการสืบเนื่องของการรณรงค์ #RAMADAN4UGAZA ที่ได้ดำเนินการก่อนหน้านี้แล้ว แต่เนื่องจากการสร้างเต้นท์ที่พักชั่วคราวเป็นโครงการนำร่องที่จำเป็นเร่งด่วน ทีมงานภาคสนามจึงได้จัดโครงการนี้ท่ามกลางข้อจำกัดมากมาย


ทีมข่าวต่างประเทศ