ประชาสัมพันธ์

ฟื้นฟูซุนนะฮ์ด้วยการละหมาดวันกุสูฟ (สุริยุปราคา)

“อิสลามกับสุริยุปราคา”

แท้จริงดวงอาทิตย์และดวงจันทร์คือสองประการที่เป็นสัญญาณความเกรียงไกรอันมากมายของอัลลอฮ์ พระองค์ทรงประสงค์ให้มนุษย์เกิดความหวั่นเกรงต่อความยิ่งใหญ่ของพระองค์จากปรากฏการณ์นี้ ทั้งดวงอาทิตย์และดวงจันทร์จะไม่เกิดปรากฏการณ์นี้ด้วยสาเหตุของการเสียชีวิตของใครผู้ใดทั้งสิ้น ดังนั้นเมื่อใดที่ท่านพบเห็นปรากฏการณ์นี้ ท่านจงละหมาดเถิด จนกว่าจะกลับสู่ภาวะปกติ
(รายงานโดยบุคอรีและมุสลิม)