ข่าว ข่าวต่างประเทศ

#4UGAZA1/2024

20 มกราคม 2567

ประธานมูลนิธิเรือนร่างเดียวกันกล่าวว่า การส่งความช่วยเหลือครั้งนี้ นับเป็นครั้งที่ 3 ในรอบ 3 เดือนตั้งแต่เกิดสงครามที่กาซ่า โดยรอบแรกได้ส่งมอบที่ตุรเกียจำนวน 800,000 บาทเมื่อ 29 ตุลาคม 2566 และรอบสองที่กัวลาลัมเปอร์เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2566 จำนวน 750,000 บาท รวมทั้งสิ้น 3,357,000 บาท


ทีมข่าวต่างประเทศ