ข่าว ข่าวในประเทศ

สร้างบ้านให้แก่ผู้ด้อยโอกาส หลังที่ 3

30 เมษายน 2567

เวลา 13.45 น.

ผศ. มัสลัน มาหะมะ กล่าวว่า เงินจำนวนดังกล่าว เป็นการระดมสงเคราะห์จากพี่น้องทั่วประเทศ โดยเริ่มจากซื้อที่ดินขนาด 5 x 20 ม. ราคา 70,000 บาท เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2565 และได้ก่อสร้างบ้านบนที่ดินดังกล่าวด้วยงบประมาณที่พี่น้องทยอยให้ความช่วยเหลือตามโอกาสต่าง ๆ จนกระทั่งแล้วเสร็จอย่างสมบูรณ์และจัดพิธีมอบอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2567 

الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات

#การงานที่ประเสริฐสุดคือสร้างรอยยิ้มให้ผู้คน

#คนที่ประเสริฐที่สุดคือคนที่สร้างประโยชน์แก่คนอื่น

#เราไม่เคยลืมพี่น้องใกล้บ้าน

#เราส่งความช่วยเหลือแก่พี่น้องไกลบ้าน

#เพราะพี่น้องเราต้องการมากกว่าดุอา

#เพราะเราคือเรือนร่างเดียวกัน


โดยทีมข่าว Theustaz.com