ข่าว ข่าวต่างประเทศ

อธิการมฟน. ได้รับโล่ศิษย์เก่าดีเด่นณ ม.มาดีนะห์

ในงานนี้ ทางมหาวิทยาลัยได้มอบรางวัลเกียรติคุณ “ศิษย์เก่าผู้สร้างคุณประโยชน์ดีเด่น” ด้านต่างๆ ดังนี้

1- ผู้สร้างคุณประโยชน์ดีเด่นสาชาวิชาการ

2- ผู้สร้างคุณประโยชน์ดีเด่นสาขาผลงานทางสังคม

3-ผู้สร้างคุณประโยชน์ดีเด่นสาขานวัตกกรรมความคิดสร้างสรรค์และผู้นำด้านการประกอบการ

4- ผู้สร้างคุณประโยชน์ดีเด่นสาขาการพัฒนาที่ยั่งยืนและความสำเร็จทางวิชาชีพ

รศ.ดร.อิสมาอีลลุตฟี จะปะกียา ได้รับเกียรติรับ“รางวัลโล่เกียรติคุณศิษย์เก่าดีเด่น สาขานวัตกรรมความคิดสร้างสรรค์เเละผู้นำด้านการประกอบการ”

‎(الإبداع وريادة الأعمال)

โดยได้รับเกียรติจากเจ้าชายซัลมาน บิน สุลฏอน บินอับดุลอาซิซ อาลสุอูด ผู้ว่าการนครมะดีนะห์เป็นผู้มอบรางวัล

ถือเป็นเกียรติเเละความภาคภูมิใจอย่างยิ่งเเก่นักศึกษาไทยเเละปวงชนชาวไทยทั้งปวงโดยเฉพาะชาวพิกุลจากรั้วมหาวิทยาลัยฟาฏอนี

รศ.ดร.อิสมาอีลลุตฟี จะปะกียา

มีผลงานโดดเด่นเเละเป็นที่ยอมรับจากทั้งในเเละต่างประเทศ

เป็นศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยอิสลามมะดีนะห์เกียรตินิยมอันดับ 1 สาขาวิชาดะวะห์เเละอุศูลุดดีน คณะดะวะห์เเละอุศูลุดดีน

มหาวิทยาลัยอิสลามมะดีนะห์ เป็นสถาบันการศึกษาชั้นนำของโลกที่มุ่งสร้างเเละพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สู่สังคมสันติสุข ผ่านหลักการอิสลามสายกลางที่วางอยู่บนพื้นฐานอัลกุรอานเเละสุนนะห์ของท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอหุอะลัยฮิวะสัลลัม

สถาบันอิสลามเเห่งนี้ ถือเป็นชานชาลาแห่งการประสิทธิ์ประสาทองค์ความรู้อิสลาม ตลอดจนบ่มเพาะเเละเจียระไนบรรดาผู้รู้เเละนักวิชาการ อันนำไปสู่ความสำเร็จและสร้างผลงานเป็นที่ประจักษ์ในด้านต่างๆ ทั่วโลก

อังคาร 28 เชาวาล 1445 / 7 พฤษภาคม 2024

เวลา 20:00 น.

ณ มหาวิทยาลัยอิสลาม นครมะดีนะห์


รายงานโดย A Fattah Lutfi Japakiya