ทางนำ อัลหะดีษ

อย่ามั่นใจในตนเองจนเลยเถิด

บุคคลทั้งสิบคนนี้
ได้รับการันตีจากนบีฯว่า
เป็นชาวสวรรค์
ในขณะที่ยังมีชีวิตอยู่

บางคนใช้ชีวิตหลังนบีจากโลกนี้ไป
เป็นสิบๆปี
แต่เราไม่เคยได้ยินพวกเขาเที่ยวโฆษณาตัวเองว่า ได้รับประกันจากนบีเข้าสวรรค์แล้ว

บางคนเกิดความขัดแย้งรุนแรงถึงขั้นก่อสงครามระหว่างกัน
แต่เขาไม่เคยใช้สิทธิ์การันตีเข้าสวรรค์นี้ไปขย่มฝ่ายตรงกันข้าม

บางคนแอบกังวลใจตลอดว่าตัวเองมีชื่อในบัญชีรายชื่อชาวมุนาฟิกด้วยซ้ำ

ทุกคนจึงมุ่งมั่นทำความดี มีความยำเกรง และรู้สึกว่าตัวเองบกพร่องอยู่เสมอ

และไม่เคยใช้สิทธิ์ชี้ชัดตัวเองว่า ฉันคือชาวสวรรค์

น่าแปลก
ปัจจุบัน มีบางคนโอหัง ชี้ที่ตัวเองว่า ฉันเป็นชาวสวรรค์ คนอื่นที่ไม่เห็นด้วยกับฉัน ตกนรกกันทั่ว