ทางนำ อัลหะดีษ

ด้วยบทซิกิรฺนี้ มีค่ายิ่งกว่าการครอบครองโลกนี้ทั้งใบ

นบีกล่าวว่า
ผู้ใดที่กล่าวใน 1 วัน จำนวน 100 ครั้งด้วยบทซิกิรฺนี้
لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير
เขาจะได้รับการตอบแทน
1. ผลบุญเหมือนไถ่ทาส 10 คน
2. ได้รับความดีงาม 100 ความดี
3. ลบล้างบาป 100 ความผิดพลาด
4. ได้รับการปกป้องจากชัยฏอน
5. ไม่มีผู้ใดที่ประเสริฐกว่าเขา ยกเว้นผู้ที่อ่านซิกรฺนี้มากกว่าเท่านั้น

——————
เวลาไม่ถึง 20 นาที แต่มีค่ายิ่งกว่าการครอบครองโลกนี้ทั้งใบ