ทางนำ อัลกุรอาน

ดุอาที่ถูกตอบรับ

ในซูเราะห์อัลอันบิยาอฺ อายะห์ 83-90 อัลลอฮฺได้เล่าถึงบุคคล 3 คนที่พระองค์ได้ตอบรับดุอาของพวกเขา ได้แก่

1. นบีอัยยูบ ที่ได้ดุอาต่ออัลลอฮฺให้ทรงเยียวยาเขาจากโรคภัยที่ตนเองกำลังประสบอยู่(โรคผิวหนัง) อัลลอฮฺทรงตอบรับดุอาและทำให้นบีอัยยูบหายจากโรคที่รุมเร้า

2. นบียูนุส ที่ได้ขอดุอาขณะถูกกลืนในท้องปลาใหญ่ที่แหวกว่ายในท้องทะเลอันมืดมิด อัลลอฮฺได้ตอบรับดุอา และทำให้นบียูนุสสามารถขึ้นบกอีกครั้งอย่างปลอดภัย

3. นบีซะกะรียา ได้ขอดุอาให้พระองค์ส่งทายาทและอย่าปล่อยให้เขาใช้ชีวิตอย่างโดดเดี่ยว อัลลอฮฺได้ตอบรับดุอาด้วยการประทานลูกชายชื่อยะห์ยา เพื่อมาสานต่อภารกิจอันสูงส่งนี้

ทั้งนี้ในอายะฮฺที่ 90 อัลลอฮฺได้สรุปเงื่อนไขสำคัญที่ทำให้ดุอาของ ทั้ง 3 ท่านถูกตอบรับ เพราะทั้ง 3 ท่านมีคุณสมบัติ 3 ประการดังนี้ คือ
1. พวกเขาเร่งรีบและแข่งขันทำความดี
2. พวกเขาดุอาต่ออัลลอฮฺด้วยความหวังในความโปรดปรานของอัลลอฮฺและหวั่นเกรงในการลงโทษของพระองค์
3. พวกเขาถ่อมตน เกรงกลัวและสำรวมต่ออัลลอฮฺ

ปัญหาของมนุษย์โดยส่วนใหญ่ได้แก่
1) โรคประจำตัว
2) การพบทางตันของชีวิตและ
3) การไม่มีทายาทสืบสกุล
ซึ่งสามารถแก้ไขอย่างสำเร็จลุล่วงได้ด้วยการดุอา แต่ต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนทั้ง 3 ข้อ ตามที่กล่าวมา

#อย่าท้อและหมดหวังในความโปรดปรานของพระองค์