ทางนำ อัลกุรอาน

ประกาศเข้าร่วมโครงการวัยรุ่นวุ่นอัลกุรอาน ครั้งที่ 3

theustaz.com ขอประกาศโครงการวัยรุ่นวุ่นอัลกุรอานครั้งที่ 3 ประจำเดือนมีนาคม 2563 ซึ่งซูเราะห์ที่ได้รับการคัดเลือกให้ทีมที่เข้าร่วมแข่งขันท่องจำคือ ซูเราะห์อัลกะฮฟี อายะฮ์ที่ 1-16 รายละเอียดและเงื่อนไขมีดังนี้

1. เปิดกว้างสำหรับเยาวชนมุสลิมทั้งชายและหญิง
2. ทีมที่เข้าร่วมจะต้องมีสมาชิกอย่างน้อยทีมละ 7 คน
3. สมาชิกในทีมทุกคนต้องอ่านแบบท่องจำอายะฮ์ ตั้งแต่ 1-16 ของซูเราะห์อัลกะฮ์ฟี โดยที่ทุกคนในทีมต้องอ่านอายะฮ์ ดังกล่าว 1 เที่ยวจบ (แต่ละคนอ่านเรียงกันจนจบ)
4. อัดคลิปวิดิโอ ส่งไปยัง theustaz.com หรือ email : [email protected] ภายในวันที่ 30 มี.ค. นี้
5. ประกาศทีมชนะเลิศวันที่ 1 เม.ย. 63 พร้อมรางวัลเป็นเงินจำนวน 2,000 บาท