ทางนำ ประชาสัมพันธ์ อัลกุรอาน

ประกวด “วัยรุ่นวุ่นอัลกุรอาน” ตอนที่ 1

วัยรุ่นชาวปาปัว อินโดนีเซียรวมตัวตัรตีลอัลกุรอานซูเราะห์อัลกิยามะฮ์ด้วยท่วงทำนองและการอ่านที่มีความไพเราะ โดยทุกคนจะอ่านด้วยการท่องจำ ซึ่งเป็นภาพที่น่าชื่นชมอย่างยิ่ง

Cr.Facebook: Liz Retno

theustaz.com จึงขอเชิญชวนเยาวชนชายทั่วประเทศไทย ทั้งอาศัยอยู่ในหรือต่างประเทศ ส่งคลิปประกวด “วัยรุ่นวุ่นอัลกุรอาน ครั้งที่ 1” โดยมีเงื่อนไขดังนี้

  1. จัดทีมเยาวชนชาย อายุไม่เกิน 25 ปี อย่างน้อยทีมละ 7 คน
  2. อ่านซูเราะห์ อัลกิยามะฮ์ ทั้งซูเราะห์ด้วยวิธีการท่องจำเท่านั้น โดยตัรตีลและด้วยกิริยาที่สำรวม
  3. ถ่ายคลิปให้ชัดทั้งภาพและเสียง
  4. ส่งคลิปไปที่ เพจ theustaz.com ภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2562 เวลาไม่เกิน 18.00 น.
  5. สมาชิกที่เข้าแข่งขันไม่เคยเข้าร่วมแข่งขันท่องจำอัลกุรอานที่เวทีไหนไม่ว่าในระดับใดก็ตาม
  6. คลิปที่ได้รับการคัดเลือกเป็นอันดับ 1 มีรางวัล 2,000 บาท

ประกาศผลการประกวด วันที่ 1-1-2019 เวลา 21.00 น. ทางเว็บไซต์ theustaz.com

พร้อมเผยแพร่ใน theustaz. com ต่อไป
وفي ذلك فليتنافس المتنافسون
และด้วยรางวัลอันยิ่งใหญ่ในวันอาคิเราะฮ์

ดังนั้น จงแข่งขันทำความดีเถิด โอ้บรรดาผู้แข่งขันทั้งหลาย