ข่าว ข่าวต่างประเทศ

เรือนร่างเดียวกันช่วยกาซ่าทะลุ 5 ล้านบาท

ดร. ไฟศาล อาแซ เลขานุการมูลนิธิเรือนร่างเดียวกันกล่าวว่า “เราได้ระดมความช่วยเหลือจากทุกช่องทาง ผ่านการบรรยาย ผลิตคลิปวิดิโอ ไลฟ์สด อ่านคุตบะฮ์ แจกกระปุก#RAMADAN4UGAZA และประชาสัมพันธ์ทางสื่ออนไลน์ เพื่อรณรงค์และประชาสัมพันธ์โครงการ ซึ่งได้รับการต้อนรับอย่างดีจากพี่น้องทั่วประเทศ“

“เราได้มอบความช่วยเหลือแก่กาซ่ารอบแรกผ่าน Ghirass society development สำนักงานใหญ่ตุรเกีย ที่กรุงอิสตันบูล เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2566 จำนวนเงิน 800,000 บาท  ส่งความช่วยเหลือรอบสองเมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2566 ที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ ผ่าน AL-Quds Foundation – Malaysia จำนวนเงิน 750,000 บาท ส่งความช่วยเหลือรอบสาม ผ่าน Ghirass society developme และ AL-Quds Foundation – Malaysia ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2567 จำนวน 1,800,000 บาท และรอบสี่ ผ่านสององค์กรดังกล่าวเช่นกัน ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ เมื่อวันที่ 15 เมษายน 2567 จำนวน 1,682,588 บาท รวมทั้งสี่รอบเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 5,032,588 บาท” ดร. ไฟศาลกล่าว

ส่งมอบเงินช่วยเหลือรอบแรกที่อิสตันบูล , ตุรเคีย
ส่งมอบเงินช่วยเหลือกาซ่าครั้งที่สอง ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ,มาเลเซีย
ส่งมอบเงินช่วยเหลือกาซ่าครั้งที่สาม ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์
ส่งมอบเงินช่วยเหลือกาซ่าครั้งที่สาม ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์
ส่งมอบเงินช่วยเหลือกาซ่าครั้งที่สาม ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์
ส่งมอบเงินช่วยเหลือกาซ่าครั้งที่สาม ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์
ส่งมอบเงินช่วยเหลือกาซ่าครั้งที่สี่ ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์
ส่งมอบเงินช่วยเหลือกาซ่าครั้งที่สี่ ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์
ส่งมอบเงินช่วยเหลือกาซ่าครั้งที่สี่ ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์
ส่งมอบเงินช่วยเหลือกาซ่าครั้งที่สี่ ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์
ส่งมอบเงินช่วยเหลือกาซ่าครั้งที่สี่ ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์
ส่งมอบเงินช่วยเหลือกาซ่าครั้งที่สี่ ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์
ส่งมอบเงินช่วยเหลือกาซ่าครั้งที่สี่ ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์
ส่งมอบเงินช่วยเหลือกาซ่าครั้งที่สี่ ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์
ส่งมอบเงินช่วยเหลือกาซ่าครั้งที่สี่ ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์
ส่งมอบเงินช่วยเหลือกาซ่าครั้งที่สี่ ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์
ส่งมอบเงินช่วยเหลือกาซ่าครั้งที่สี่ ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์
ส่งมอบเงินช่วยเหลือกาซ่าครั้งที่สี่ ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์
ส่งมอบเงินช่วยเหลือกาซ่าครั้งที่สี่ ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์

ประมวลภาพเงินบริจาคพี่น้องชาวไทยถึงมือพี่น้องกาซ่าแล้ว

พี่น้องที่ประสงค์จะส่งความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมแก่ชาวกาซ่า สามารถบริจาคได้ผ่าน

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

เลขบัญชี : 054-1-25763-3

ชื่อบัญชี : กองทุนเรือนร่างเดียวกันเพื่อมนุษยธรรม (The One Body Foundation)

———————————————————

ธนาคารกสิกรไทย

เลขบัญชี : 172-3-89822-2

ชื่อบัญชี : มูลนิธิเรือนร่างเดียวกัน


ทีมข่าวต่างประเทศ