ทางนำ อัลหะดีษ

นึกว่าจริง ที่แท้คือปลอม [2]

ซีรีย์นี้ จะยกหะดีษที่แพร่หลายกันทั่วในสังคม บางทีฟังกันมาตั้งแต่เด็ก ๆ ฟังจากคุตบะฮ์ การบรรยาย หรือตามสื่อต่าง ๆ ฟังกันมานมนานจนไม่เคยเอะใจว่า ในความเป็นจริงมันคือหะดีษปลอม หะดีษเก๊ ไม่ใช่หะดีษ แต่เป็นสำนวนอาหรับที่มีการพูดกันติดปาก

ยิ่งหากเข้าไปในบริเวณมัสยิด ตาดีกา หรือแม้กระทั่งในโรงเรียนศาสนาหรือปอเนาะ ก็จะมีป้ายนี้ติดอยู่ ทำให้ชาวมุสลิมบ้านเราจดจำสำนวนอาหรับประโยคนี้จนขึ้นใจ

ทั้ง ๆที่ สำนวนที่ว่า

النظافة من الإيمان

ความว่า “ความสะอาดเป็นส่วนหนึ่งของความศรัทธา”

ไม่ใช่หะดีษนะครับ จะไประบุว่า นบีกล่าวไม่ได้เด็ดขาด เพราะไม่มีในตำราหะดีษที่บันทึกว่านบีเคยกล่าวด้วยสำนวนนี้

แต่สำนวนของนบีซึ่งรายงานโดยมุสลิม เป็นหะดีษท่อนแรกในหะดีษที่ยาวตามที่ได้แนบมาคือ

الطهور شطر الإيمان

หมายถึง “ความสะอาดจากหะดัษ(เล็กหรือใหญ่ ซึ่งหมายถึงการมีน้ำละหมาด) คือส่วนหนึ่งของความศรัทธา

ส่วนสำนวน النظافة من الإيمان ก็สามารถพูดได้ เพราะเป็นนัยที่มาจากหะดีษที่ศอฮีห์ เพียงแต่ต้องระมัดระวัง อย่าไปอ้างว่าเป็นหะดีษนบี หรือเวลากล่าวถึง ก็จะให้ข้อสังเกตแก่ผู้ฟังว่า ไม่ใช่หะดีษแต่ประการใด

แต่ถ้าไปกล่าวว่า นบีกล่าวว่า / ตามหะดีษนบีว่า النظافة من الإيمان อันนี้ผิดถนัดครับ

หากกระทำโดยไม่รู้ ก็แล้วกันไป แต่ถ้ารู้แล้วยังดึงดัน แถไปแถมา อันนี้แหละที่น่าห่วง อย่าทระนงต่อหน้าสัจธรรม อย่าทำตัวกร่างต่อหน้าความรู้เลยครับ


โดย Mazlan Muhammad