ทางนำ อัลกุรอาน

สัญญาณของพระองค์เพื่อให้มนุษย์หวาดกลัว

ความจริงโลกต้องการพักผ่อน
โลกต้องการชำระล้างสิ่งปฏิกูล ทั้งรูปธรรมและนามธรรม
โลกต้องการให้มนุษย์หยุดพักการกระทำบาป
โลกต้องการชะลอความเสียหายที่เต็มทั้งบนบกและในทะเลที่เป็นน้ำมือของมนุษย์
โลกต้องการให้มนุษย์ที่อาศัยอยู่บนมันขณะนี้ ได้สำนึกตนสู่ความเป็นบ่าวที่นอบน้อมและเชื่อฟัง
โลกต้องการสอนให้มนุษย์หยุดความเหิมเกริมและจองหอง อวดดีว่า ตนมีความยิ่งใหญ่และมีอำนาจ
โลกต้องการให้บทเรียนว่า แท้จริงมนุษย์ช่างอ่อนแอและจนปัญญา เมื่อต้องเผชิญกับอำนาจของพระองค์

وما نرسل بالآيات إلا تخويفا
และเราไม่ได้ส่งสัญญาณใดๆ เว้นแต่เพื่อสร้างความหวาดกลัว (อัลอิรออฺ/59)

อิมามอัฏฏอบารีย์ได้เล่าจากเกาะตาดะฮ์ว่า : แท้จริงอัลลอฮ์ต้องการให้มนุษย์เกิดความหวาดกลัวด้วยส่งสัญญาณความยิ่งใหญ่ตาางๆที่พระองค์ทรงประสงค์ ครั้งหนึ่งเกิดแผ่นดินไหวที่เมืองกูฟะฮ์ในสมัยอับดุลลอฮ์ อิบนุมัสอูด ท่านจึงกล่าวว่า โอ้มนุษย์ทั้งหลาย แท้จริงอัลลอฮ์ทรงต้องการตำหนิพวกท่าน ดังนั้นท่านทั้งหลายจงตำหนิตัวเองเถิด การตำหนิตัวเองด้วยการวอนขอความพึงพอใจจากพระองค์ ยับยั้งความกริ้วโกรธของพระองค์ด้วยการขอลุแก่โทษและอิสติฆฟาร์(กล่าวขออภัยจากพระองค์)