ทางนำ อัลกุรอาน

นี่คือการสร้างของอัลลอฮ์

นี่คือการสร้างของอัลลอฮฺ (*1*) ดังนั้น พวกเจ้าจงแสดงให้ข้า (อัลลอฮฺ) เห็นซิว่า อันใดเล่าที่เขาเหล่านั้นได้สร้างมันขึ้นมาอื่นจากพระองค์ แต่ว่าบรรดาผู้อธรรมต่างหากที่อยู่ในการหลงผิดอย่างชัดแจ้ง
ซูเราะฮฺ ลุกมาน (Luqman : 11)

(1)  คือสิ่งที่พวกเจ้า (มุชริกีน) เห็นอยู่กับตานั้น อัลลอฮฺเป็นผู้สร้างมัน พวกเจ้าจงพิจารณาใคร่ครวญดูชั้นฟ้าทั้งหลาย แผ่นดิน มนุษย์ พืชพรรณต่าง ๆ สัตว์ และสิ่งอื่น ๆ ที่อัลลอฮฺทรงสร้างมัน แล้วพิจารณาดูร่องรอยแห่งเดชานุภาพของพระองค์ และจงบอกข้า (อัลลอฮฺ) ด้วย