ข่าว ข่าวโลกอิสลาม

จุฬาราชมนตรีพร้อมด้วยอธิการบดีมฟน.ร่วมประชุมสุดยอดอุละมาอฺโลกที่อิสตันบูล

13 พฤษภาคม 2567

10.00 น.

ในการประชุมสุดยอดครั้งนี้มีนักวิชาการระดับโลกกว่า  200 คนเข้าร่วมประชุม ซึ่งได้รับเกียรติจากประธานาธิบดี ฯพณฯ เราะญับ ต็อยยิบ แอร์โดอาน เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารค่ำแก่ผู้เข้าร่วมประชุมสุดยอดครั้งนี้ ณ สำนักงานประธานาธิบดี ประจำกรุงอิสตันบูล พระราชวังโดลมาบาห์เช่

ประธานสำนักงานกิจการศาสนา Prof.Dr.Ali  Erbas ในฐานะเจ้าภาพและประธานการประชุมสุดยอดครั้งนี้ได้กล่าวสุนทรพจน์ในหัวข้อ “การฟื้นฟูวาระหลักของสนธิสัญญาปกป้องผู้ถูกกดขี่ (สนธิสัญญาอัลฟุฎูล) ศึกษากรณีชาวกาซ่า

การประชุมครั้งนี้มีการนำเสนอประเด็นย่อย 4 หัวข้อได้แก่ 1) การเสริมสร้างการตื่นรู้ของประชาชาติอิสลามต่อความท้าทายร่วมสมัย 2) ยุทธศาสตร์การสื่อสารและแสวงจุดร่วมในการสกัดการรุกคืบของแนวคิดสุดโต่งอันเป็นภัยคุกคามต่อประชาชาติอิสลาม 3) วาทกรรมที่เป็นภัยคุกคามต่อสันติภาพและความสงบสุขของมนุษยชาติ 4) วิกฤติกาซ่าและบททดสอบแห่งมนุษยธรรม


โดยทีมข่าวต่างประเทศ