ข่าว ข่าวในประเทศ

โครงการสร้างการเรียนรู้ เพื่อเสริมภูมิคุ้มกันกัญชาแก่เยาวชนบ้านไอกูบู

โครงการสร้างการเรียนรู้ เพื่อเสริมภูมิคุ้มกันกัญชาแก่เยาวชนบ้านไอกูบู

เมื่อ 16 เมษายน 2566 กลุ่มเยาวชนเกลียดกัญชา จัดโครงการสร้างการเรียนรู้เพื่อเสริมภูมิคุ้มกันกัญชาแก่เยาวชนบ้านไอกูบู ณ อาคารตาดีกาอัรเราะห์มานียะฮ์ บ้านไอกูบู ม. 1 ต. สุไหงปาดี อ. สุไหงปาดี จ. นราธิวาส โดยมีวัตถุประสงค์ให้เยาวชนตระหนักรู้พิษภัยและอันตรายของกัญชา รู้จักบริหารชีวิตช่วงวัยรุ่น โดยมี นพ.กิ๊ฟลัน ดอเลาะ จิตแพทย์ประจำโรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ นราธิวาส เป็นวิทยากรให้ความรู้

#ขอบคุณหมอกิ๊ฟลัน

#ขอบคุณผู้ประสานงาน #และผู้สนับสนุน

#ขอบคุณผู้นำชุมชน

#ขอบคุณกลุ่มเยาวชนเกลียดกัญชา

เอื้อเฟื้อภาพ

https://www.facebook.com/profile.php?id=100066470355822&mibextid=LQQJ4d


โดย ทีมข่าว theustaz.com