ตะกอนความคิด บทความ

อิสลามบูรณาการ

บางคนระวังตัวว่าจะบังเอิญกลืนกินน้ำลงไปในลำคอหยดสองหยด กลัวจะทำให้เสียศีลอด 

แต่กลับไม่กลัวการกลืนกินสิทธิประโยชน์ของผู้อื่น  ที่จะทำให้โลกหน้าของตนเองเสียหาย”

ชัยค์มุฮัมมัด ฆอซาลี


แปลโดย Ghazali Benmad