ถาม-ตอบ

หุกมเลี้ยงนกในกรงหรือปลาในตู้กระจก

แหล่งอ้างอิง
https://fatwa.islamonline.net/3355
https://islamqa.info/ar