ทางนำ อัลหะดีษ

โควิด-19 จะหมดภายในเดือนพฤษภาคมจริงหรือ

เป็นประเด็นที่มีการพูดถึงอย่างกว้างขวางในโลกโซเชียลที่มีจุดเริ่มต้นจากประเทศอาหรับและแพร่หลายไปยังทั่วโลกมุสลิมแม้กระทั่งในประเทศไทย

ประเด็นดังกล่าวคือภายในเดือนพฤษภาคมนี้ไวรัสโควิด-19 จะลดหายไป เนื่องจากการปรากฏของดาวลูกไก่ โดยอ้างจากหะดีษนบี 2 ต้น ได้แก่

‏١. ما طلع نجم الثريا صباحا قط وقوم بهم
عاهة إلا ورفعت عنهم أو خفت

ความว่า : จะไม่ปรากกฎดาวลูกไก่ในตอนเช้า ในช่วงที่กลุ่มชนกำลังประสบกับโรค เว้นแต่โรคนั้นจะถูกยกหรือจางหายไป

٢.إذا طلعت الثريا صباحا رفعت العاهة عن أهل البلد

ความว่า : เมื่อดาวลูกไก่ปรากฏในตอนเช้า โรคภัยก็จะถูกยกไปจากชาวเมือง

ท่ามกลางโลกกำลังเผชิญกับวิกฤตโควิด-19 ในปัจจุบัน ได้มีคนนำหลักฐานนี้มาอ้างว่า นบีได้แจ้งข่าวดีว่า ไวรัสร้ายนี้กำลังจะหมดไป เมื่อดาวลูกไก่ปรากฏในตอนเช้า ซึ่งจะเกิดขึ้นในช่วงเดือนพฤษภาคม โดยในปีนี้จะอยู่ระหว่าง 12-25 พฤษภาคม ซึ่งอยู่ในช่วงที่มุสลิมถือศีลอดในเดือนรอมฎอนพอดี

ความเชื่อในลักษณะนี้เป็นความเชื่อที่ไม่ถูกต้องและขัดแย้งกับหลักการอิสลามอันเที่ยงตรง ด้วยเหตุผล 5 ประการ

1. อุละมาอฺหะดีษมีการวิพากษ์หะดีษดังกล่าวมากมายระหว่าง ฏออีฟ และมุงกัร โดยเฉพาะอิมามสุยูฏีย์ อะห์มัด ชากิรและชัยค์อัลบานี ซึ่งระบุว่าเป็นหะดีษฎออีฟ ส่วนชัยค์ชุอัยบ์ อัรนาอู้ฏระบุว่าเป็นหะดีษหะซัน

2. กรณีเป็นหะดีษหะซัน หะดีษดังกล่าวไม่ได้สื่อถึงโรคระบาดในกลุ่มคน แต่ العاهة ในที่นี้คือโรคพืชและผลไม้ต่างหาก บรรดานักอรรถาธิบายหะดีษได้อธิบายเป็นเสียงเดียวกันว่าความหมายที่แท้จริงของคำดังกล่าวคือโรคผลไม้ ซึ่งนบีห้ามซื้อขายผลไม้จนกว่าจะสุกงอมจริงๆ ไม่อนญาตซื้อขายผลไม้ในขณะที่ยังไม่สุกเพราะอาจเกิดโรคมากมายทำให้เกิดความขัดแย้งระหว่างผู้ซื้อผู้ขายได้ ซึ่งโดยปกติ โรคที่เกิดกับผลไม้นี้จะหมดไปเมื่อการปรากฏของดาวลูกไก่ซึ่งจะเป็นช่วงฤดูใบไม้ผลิ ตอนเริ่มต้นฤดูร้อน จึงไม่สามารถมาเชื่อมโยงกับโรคระบาดในสังคมมนุษย์

3. ความเชื่อกับดวงดาว ทำให้ผู้คนเกิดอาการลังเลและไขว้เขว ที่อาจเลยเถิดในเรื่องความเชื่อถือต่อดวงดาวแทนที่จะยึดมั่นกับการกำหนดสภาวะการณ์ของอัลลอฮ์

4. ทำให้ผู้คนติดยึดกับการเสี่ยงทายที่เกี่ยวโยงกับดวงดาว อันเป็นที่ต้องห้ามในอิสลามและอาจนำไปสู่การตั้งภาคีต่ออัลลอฮ์

5. เป็นความเชื่อที่อาจทำให้ชาวต่างศาสนิกดูแคลนภูมิปัญญาของชาวมุสลิมและอาจดูถูกศาสนาอิสลามว่าเป็นศาสนาแห่งความงมงาย ทั้งนี้เนื่องจากโรคระบาดจะไม่เกิดขึ้นหรือหายไปจากสังคมมนุษย์เนื่องจากการปรากฎของดวงดาวแต่อย่างใด

https://www.elbalad.news/4304958