ข่าว ข่าวในประเทศ

ประธานสภาอุละมาอฺมาเลเซีย ชื่นชมอธิการบดี มฟน. ที่เขียนตำรา ซึ่งเป็นที่ต้องการของยุคสมัยที่สุด

ดาโต๊ะ เชค ฮัจยีอับดุลฮาลิม อับดุลกาดิร ประธานสภาอุละมาอฺมาเลเซีย (PUM) ได้ชื่นชมและขอบคุณ รศ. ดร. อิสมาอีลลุตฟี จะปะกียา อธิการบดีมหาวิทยาลัยฟาฏอนี ที่ได้เสียสละเขียนตำราสุดล้ำค่าในสถานการณ์ปัจจุบัน นอกจากนี้ ประธานอุละมาอฺมาเลเซีย ได้กล่าวแสดงความภูมิใจที่ได้รับความไว้วางใจจากผู้เขียน ให้ตีพิมพ์หนังสือเล่มนี้ในภาษามลายู อักษรรูมี เพื่อให้ชาวมาเลเซียรับประโยชน์สูงสุด ท่านได้กล่าวคำนิยมบางตอนดังนี้

Justeru , kami merasakan buku ini diterbitkan sesuai pada waktunya. ia merupakan antara penawar, pedoman dan bimbingan , sebagai jalan keluar serta penyelesaian bagi menghadapi wabak ini . Sekurang – kurangnya ia dapat membimbing kita sebagai umat Islam untuk sentiasa bersikap positif menghadapi apa juga ujian Allah SWT.

Bagi pihak Persatuan Ulama” Malaysia (PUM), saya mengambil kesempatan mengucapkan berbanyak – banyak terima kasih pada penulisnya, iaitu sahabat kami AL-Syeikh Dr. Ismail Lotfi Fatoni kerana ketekunan dan ketelitiannya menulis buku ini . Ia telah diterbitkan dalam bahasa Thai serta edisi Jawi. Kami merasa bertuah kerana telah diberi amanah menerbitkan edisi rumi bahasa Melayu ini . Semoga Alloh mengganjarinya dengan sebaik ganjaran .

Kepada para pembaca , jadikanlah buku ini sebagai panduan , bimbingan , amalan dan rujukan anda . Kami doakan Allah melimpahkan kebaikan dan kesihatan untuk kita semua . In sya Allah.

Dato” AL-Syeikh Hj. Abdul Halim Abd.Kadir Yang Dipertua Persatuan Ulama” Malaysia

ด้วยเหตุนี้ ข้าพเจ้ามีความรู้สึกว่าหนังสือเล่มนี้ออกมาได้อย่างถูกต้องตามสภาวการณ์ที่สุด เพราะมันคือโอสถ คู่มือและการแนะนำ ตลอดจนทางออกและแนวทางแก้ไขในการเผชิญหน้ากับการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสนี้ อย่างน้อยหนังสือเล่มนี้ได้ชี้นำเราในฐานะมุสลิมเพื่อคิดเชิงบวกในการรับมือบททดสอบจากอัลลอฮ์ สุบฮานะฮูวะตาอาลา

ในนามสภาอุละมาอฺมาเลเซีย (PUM) ข้าพเจ้าใคร่ถือโอกาสนี้ขอบคุณอย่างสูงมายังผู้เขียน ซึ่งเป็นมิตรสหายของพวกเรา ชัยค์ ดร. อิสมาอีลลุตฟี จะปะกียา อัลฟาฏอนี ที่ได้ใช้ความวิริยะอุตสาหะและความสุขุมคัมภีรภาพ เรียบเรียงหนังสือเล่มนี้ ซึ่งได้พิมพ์เผยแพร่ในภาษาไทยและภาษามลายูอักษรยาวีมาแล้ว พวกเรารู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้รับโอกาสปฏิบัติภารกิจตีพิมพ์หนังสือเล่มนี้โดยใช้อักขระรูมี ภาษามลายู ขอดุอาให้อัลลอฮ์ทรงตอบแทนผู้เขียนด้วยความดีงามอันมากมาย

ขอให้ผู้อ่านทุกท่านจงใช้หนังสือเล่มนี้เป็นคู่มือ การแนะนำ แนวปฏิบัติและแหล่งอ้างอิง เราขอดุอาให้อัลลอฮ์ทรงประทานพรและสุขภาพอนามัยที่ดีแก่เราทุกคน – ด้วยความประสงค์ของอัลลอฮ์

Dato” AL-Syeikh Hj. Abdul Halim Abd.Kadir ประธานสภาอุละมาอฺมาเลเซีย