ทางนำ อัลกุรอาน

บทสรุปชีวิตในอายะฮ์เดียว

ในซูเราะฮ์อัลบะเกาะเราะฮ์/177 อัลลอฮ์ได้วางกรอบชีวิตของผู้ยืนหยัดบนสัจธรรมและผู้ดำรงตนในฐานะผู้ยำเกรง ที่ได้รับประกันว่าเป็นผู้มีความสำเร็จทั้งโลกนี้และอาคิเราะฮ์

177. หาใช่คุณธรรมไม่ การที่พวกเจ้าผินหน้าของพวกเจ้าไปทางทิศตะวันออกและทิศตะวันตก แต่ทว่าคุณธรรมนั้นคือผู้ที่ศรัทธาต่ออัลลอฮ์ และวันปรโลก และศรัทธาต่อมลาอิกะฮ์ ต่อบรรดาคัมภีร์และนะบีทั้งหลาย และบริจาคทรัพย์ทั้งๆ ที่มีความรักในทรัพย์นั้น แก่บรรดาญาติที่สนิทและบรรดาเด็กกำพร้า และแก่บรรดาผู้ยากจนและผู้ที่อยู่ในการเดินทาง(*1*) และบรรดาผู้ที่มาขอและบริจาคในการไถ่ทาส และเขาได้ดำรงไว้ซึ่งการละหมาด และชำระซะกาต และ(คุณธรรมนั้น) คือบรรดาผู้ที่รักษาสัญญาของพวกเขาโดยครบถ้วน เมื่อพวกเขาได้สัญญาไว้ และบรรดาผู้ที่อดทนในความทุกข์ยาก และในความเดือดร้อน(*2*) และขณะต่อสู่ในสมรภูมิ ชนเหล่านี้แหละคือผู้ที่พูดจริง และชนเหล่านี้แหละคือผู้ที่มีความยำเกรง

(1)  คือเมื่อเขาขาดเงิน
(2)  เช่นได้รับการเจ็บป่วย หรือสูญเสียสิ่งที่ตนรัก

ซูเราะฮ์อัลบะเกาะเราะฮ์/177