บทความ วรรณกรรม วรรณกรรมมลายู

Menepuk air di dulang, terpencik muka sendiri

منڤوق اير ددولڠ، ترڤنچيق موك سنديري

“Menepuk air di dulang, terpencik muka sendiri”

สุภาษิตมลายูท่อนนี้ แปลตามตรงคือ “ ตบน้ำในถาด น้ำจะกระเซ็นใส่หน้าตนเอง”

เพื่อให้บทเรียนแก่คนที่ชอบเปิดโปงความชั่วร้ายของคนอื่น สุดท้ายตัวเองกลับทำสิ่งชั่วร้ายนั้นเช่นกัน หรือเป็นประโยคที่สะกิดใจคนที่กระทำสิ่งที่สร้างความอับอายให้แก่ตนเอง

ประโยคนี้ใช้ได้กับคนที่ทำชั่ว สุดท้ายเขาได้รับผลกระทบจากการกระทำชั่วของเขาเอง

บางบริบทก็ใช้กับคนที่ชอบเล่าเรื่องที่ไม่ดีของตนเองหรือคนในครอบครัวให้คนอื่นฟัง สุดท้ายตัวเองที่ได้รับความอับอาย

สำนวนไทยเท่าที่นึกออกคือสุภาษิตที่ว่า

“ ว่าแต่เขา อิเหนาเป็นเอง “

หรือพี่น้องมีสำนวนอื่น เชิญแลกเปลี่ยนได้ครับ

🙂 🙂 🙂


โดย Mazlan Muhammad