ประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์ “เราไม่ทิ้งกัน”

สถานการณ์การระบาดของโควิด-19

ยังคงต่อเนื่องอย่างรุนแรง

หากเราไม่ช่วยเหลือพี่น้อง

พวกเขาจะไปหวังพึ่งใคร

“เราไม่ทิ้งกัน ช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบ COVID-19 “ ยังคงรับบริจาคจนถึง 31 สิงหาคม 2564 นี้

جزاكم الله خيرا