คลิปวีดีโอ วีดีโอ

ดุอาจากกาซ่า เพื่อพี่น้องชาวไทย [3]

ดุอาจากกาซ่า เพื่อพี่น้องชาวไทย

เราขอขอบคุณทีมเพราะเราคือเรือนร่างเดียวกัน ที่ยื่นมือให้ความช่วยเหลือแก่พี่น้องชาวกาซ่ามาโดยตลอด

โอ้อัลลอฮ์ ฉันขอให้พระองค์ทรงทำให้ประเทศมุสลิมปลอดภัยจากโรคร้ายและภัยพิบัตินี้ด้วยเถิด

โอ้อัลลอฮ์ จงปกป้องประเทศไทยจากโรคร้ายนี้และขอให้ชาวไทยทุกคนปลอดภัยจากเภทภัยนี้ด้วย

โอ้อัลลอฮ์ ขอได้โปรดอย่าให้โรคร้ายนี้แพร่ระบาดสร้างอันตรายให้แก่พวกเขา

ขอได้โปรดปกป้องลูกหลาน บรรดาสตรีและคนรักของพวกเขาด้วย

โอ้อัลลอฮ์ เราขอฝากพวกเขาให้อยู่ในความดูแลของพระองค์ซึ่งของฝากที่พระองค์ทรงดูแลจะไม่สูญหายแน่นอน

——-

สลามมายังทุกท่าน

ดิฉันถือโอกาสนี้ ขอขอบคุณองค์กรเพราะเราคือเรือนร่างเดียวกัน ที่ให้ความช่วยเหลือแก่ชาวปาเลสไตน์ และพี่น้องที่ฉนวนกาซ่า

——-

ในนามชาวกาซ่า เราขอขอบคุณทีมงานเพราะเราคือเรือนร่างเดียวกันอย่างสุดซึ้งที่ได้ยื่นมือให้ความช่วยเหลือแก่เราในช่วงหลายปีที่ผ่านมา

เราขอจากอัลลอฮ์ พระเจ้าผู้ครอบครองอะรัชอันยิ่งใหญ่ ขอได้โปรดให้พวกเขาปลอดภัยจากเภทภัยและโรคร้ายนี้ รวมทั้งประเทศมุสลิมทั้งมวล

———-

เราขอขอบคุณ คณะเพราะเราคือเรือนร่างเดียวกันที่ได้ให้ความช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องต่อพี่น้องชาวกาซ่า และเราขอดุอาจากอัลลอฮ์ได้โปรดให้ชาวไทยปลอดภัยจากโรคร้ายนี้ด้วยเถิด

——-

ขอขอบคุณทีมงานเพราะเราคือเรือนร่างเดียวกัน ที่ช่วยเหลือพวกเราชาวกาซ่าและขอให้อัลลอฮ์ทรงทำให้ประเทศไทยปลอดภัยจากโรคติดต่อนี้ด้วยเถิด