คลิปวีดีโอ วีดีโอ

รอมฎอน : จากบ้านสู่บ้าน

คลิปบรรยากาศชาวบ้านชุมชนมัสยิดดารุลอามาน (โสร่งทำนบ)

ม.3 ต.เขาตูม อ.ยะรัง จ.ปัตตานี จัดโครงการ รอมฎอน : จากบ้านสู่บ้าน ครั้งที่ 1 ประจำปี ฮ.ศ. 1442


สามารถบริจาคเพื่อสนับสนุนกิจกรรมมัสยิดได้ที่ : ธ.กรุงเทพ ชื่อบัญชี มัสยิดดารุลอามาน(ซือรงทำนบ) เลขที่บัญชี 266-4-47741-7