คลิปวีดีโอ วีดีโอ

ขอแสดงความยินดี Nasyid Seruan 1 ล้านวิว

อะนาชีดอะคาเปลล่า ไร้ดนตรี ขับร้องโดย hneef & wseam ประพันธ์เนื้อร้องโดย Ibnu Desa ทำนองและอะคาเปลล่าโดย Abuyusuf almenara มียอดวิวทะลุ 1 ล้านวิวแล้ว

Seruan เริ่มเผยแพร่ครั้งแรกเมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2018 และเปิดตัวครั้งแรกในงาน Waqaf Talk 2 ที่เซ็นทรัลเฟสติวัลหาดใหญ่ เมื่อวันที่ 27 เดือนตุลาคม 2018

เนื้ออะนาชีดเป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้แก่เยาวชนหนุ่มสาวให้ลุกขึ้นปฎิบัติภารกิจขับเคลื่อนสังคมสันติตามคำสอนของอิสลาม พร้อมเชิญชวนเยาวชนให้ดำเนินขีวิตในช่วงนี้อย่างคุ้มค่าและมีประโยชน์สูงสุด

theustaz.com ขอแสดงความยินดีแก่ผู้มีส่วนร่วมผลิต Seruan ที่มีพลังและเต็มด้วยแรงบันดาลใจ ครั้งนี้ และขอให้ทีมงานผลิตอะนาชีดอะคาเปลล่าและสร้างสรรค์สื่อการเผยแพร่อิสลามอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพต่อไป