ประชาสัมพันธ์

เยาวชนไทยคว้ารางวัลเขียนอักขระอาหรับประเภท خط الثلث

นายอัฟฟาน อิสมาอีล อัศศอลิฮีน เยาวชนจากประเทศไทยคว้ารางวัลชนะเลิศการประกวดเขียนอักขระอาหรับ خط الثلث ประเภทบุคคลทั่วไป ที่จัดโดยสถาบันภาษาอาหรับประเทศจอร์แดนด้วยความร่วมมือจากสถาบัน ض ในพระบรมราชูปถัมภ์โดยมกุฎราชกุมารแห่งประเทศจอร์แดน

สถาบันภาษาอาหรับประเทศจอร์แดนได้จัดการแข่งขันเขียนอักขระอาหรับครั้งที่ 5 ประจำปี 2020 เนื่องในงานวันสากลภาษาอาหรับ เมื่อวันเสาร์ที่ 19 ธันวาคม 2563 ผลปรากฏว่าผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดเขียนอักขระอาหรับ خط الثلث ‏ ประเภทบุคคลทั่วไปได้แก่นาย อัฟฟาน อิสมาอีล อัศศอลิฮีนเยาวชนจากประเทศไทย ปัจจุบันกำลังศึกษาที่มหาวิทยาลัยในประเทศจอร์แดน ซึ่งขณะนี้ได้เดินทางกลับประเทศไทย และรับรางวัลผ่านการประชุมทางไกลโปรแกรม Zoom

ในนาม theustaz.com ขอร่วมแสดงความยินดีแก่นายอัฟฟาน อิสมาอีล อัศศอลิฮีน ที่ได้รับเกียรติประวัติอันสูงส่งนี้ และขอส่งกำลังใจให้ผลิตนวตกรรมด้านศิลปะการเขียนอักขระอาหรับ พร้อมเป็นกำลังสำคัญในการอนุรักษ์และเผยแพร่ศิลปะการเขียนอักขระอาหรับให้ควบคู่กับสังคมมุสลิมในประเทศไทยต่อไป


อ้างอิงจาก

https://alsaa.net/article-147755?fbclid=IwAR0ro_woh6R0MzEt6HA_ekrhR_Uyobay8smNAfmw76-8wemCtQ6hGPAeDn8