ถาม-ตอบ

สามีเรียกภรรยาว่าแม่ อุมมีหรือน้องได้หรือไม่

คำถาม

สามีเรียกภรรยาตัวเองว่าแม่ อุมมี อุมมู หรือน้องได้หรือไม่

ตอบ

ได้และไม่เป็นที่ต้องห้ามตามหลักศาสนาแต่อย่างใด เนื่องจากสามีไม่ได้ตั้งใจที่จะกล่าว ซิฮาร ظهار ที่เป็นประโยคที่ต้องห้ามในหลักศาสนาแต่อย่างใด เพราะในปัจจุบันคำเรียกในลักษณะนี้ เป็นคำที่สามีมักเรียกภรรยาตัวเอง เพื่อแสดงถึงความรัก ความสนิทสนมและด้วยความคุ้นชินมากกว่า ดังนั้น การกระทำอยู่ที่การตั้งใจ และแต่ละคนจะได้ผลตอบแทนตามที่เขาได้ตั้งใจไว้เท่านั้น

นี่คือคำฟัตวาของสภาฟัตวาซาอุดิอาระเบียตามคำฟัตวาเลขที่ 20/274

เชคอุษัยมีน เราะฮิมะฮุลลอฮ์ ได้ตอบคำถามในปัญหาดังกล่าวว่า ใช่ สามีสามารถกล่าวแก่ภรรยาตนเองว่าโอ้น้องสาว อุมมี หรือคำในลักษณะเดียวกันได้ที่แสดงถึงความรักและความห่วงใย ถึงแม้อุละมาอฺบางท่านถือว่าการเรียกภรรยาด้วยคำดังกล่าว เป็นสิ่งที่น่ารังเกียจก็ตาม แต่ไม่มีหลักฐานที่ถูกต้องใดๆ ที่สามารถยืนยันทัศนะดังกล่าวได้

ส่วนภรรยาก็สามารถกล่าวแก่สามีตนเองว่าพ่อ อาบีหรือคำที่มีความหมายใกล้เคียงเช่นเดียวกัน

https://islamqa.info/ar/answers/83386/اذا-قال-لزوجته-يا-ماما-او-يا-اختي-او-انت-امي-او-اختي