ประชาสัมพันธ์

เชิญชวนติดตาม ไลฟ์สดคืนนี้ “ฟัตวาโลกอิสลาม กรณี โควิด-19”

ไลฟสดคืนนี้
พุธที่ 15 เมษายน 2563 เวลา 20.15 น.
ฟัตวาโลกอิสลามกรณีโควิด-19
Fatwa dunia Islam mengenai COVID-19