ประชาสัมพันธ์

วากัฟเเคร์ ดูเเลใส่ใจ ห่างไกลโควิด-19 เพื่อผู้ที่ได้รับผลกระทบช่วง COVID-19

ถุงยังชีพ | 1,000 ชุด ชุดละ 300 บ.
อาหารกล่อง | 3,000 กล่อง กล่องละ 50 บ. ระยะเวลา 10 วัน
FACE SHIELD | 300 ชิ้น ชิ้นละ 20 บ.
————–
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 456,000 บาท
————–
➠ กลุ่มเป้าหมาย | 14 จังหวัดภาคใต้ และ กทม.
✔ ญาติหรือคนไข้ที่โรงพยาบาล
✔ เจ้าหน้าที่ รพสต.
✔ ผู้ยากไร้หมู่บ้านที่ถูกปิด
————–
➠ ร่วมบริจาคได้ที่
ธนาคาร กรุงเทพ | ชื่อบัญชี มูลนิธิมะดีนะตุสสลาม
เลขที่บัญชี 604-0-40385-6

#WAQAFCare2020 (แชร์=ความดี)

รายงานยอดบริจาค WAQAF Care 2020 : https://www.madinahalsalam.com/?p=113