ประชาสัมพันธ์

เว็บไซต์ theustaz.com เปิดตัวทางการ

วันที่ 1-1-2020 เริ่มเปิดตัวทางการ เว็บไซต์ theustaz.com
ได้เปิดตัวอย่างเป็นทางการเมื่อ วันที่ 1-1-2020 โดยมีการไลฟ์สดทางเพจ Mazlan Muhammad เวลา 20.00 น. – 22.00 น.

ผศ.มัสลัน มาหะมะ ในฐานะบรรณาธิการได้เปิดเผยว่า วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งเว็บไซต์นี้เพื่อเป็นแหล่งข้อมูลสารสนเทศอิสลาม ให้บริการข้อมูล ข่าวสาร และสาระวิทยาทาน รู้เท่าทันสื่อออนไลน์ยุค 4.0

ส่วนที่มาของชื่อเว็บไซต์นี้ ผศ. มัสลัน เปิดเผยว่า คำว่าอุสต้าซหรือบรมครูคือภารกิจที่สูงส่งที่มีหน้าที่ถ่ายทอดสัจธรรมและอบรมขัดเกลามวลมนุษย์ให้เป็นประชาชาติที่ดีเลิศ จรรโลงสังคมสันติและความโปรดปรานแก่สากลจักรวาล

“ ในเบื้องต้น เราได้เปิดเกือบ 20 เมนูที่ทุกคนสามารถเข้าถึงข้อมูลที่หลากหลาย ซึ่งเป็นผลของการผนึกกำลังระหว่างประสบการณ์ของคนอาวุโสและความมุ่งมั่นของพลังหนุ่ม – หลังจากเตาฟิกของอัลลอฮ์ – ถือเป็นก้าวแรกที่ต้องพัฒนาอย่างเป็นระบบเรื่อยๆต่อไป ”

บรรณาธิการเว็บไซต์ theustaz.com กล่าวทิ้งท้าย

Download Ringtone : Click ที่นี่

Download theustaz sound : Click ที่นี่

ชมเทปไลฟ์สด ได้ที่ : https://www.facebook.com/Mazlan.Muhammad.YIU/videos/644027239674133/