ประชาสัมพันธ์

ร่วมกันเป็นมือบน แบ่งปันน้ำใจกับโครงการ “หนูและแม่ อยากมีบ้าน “

ขอเชิญพี่น้องชาวมือบนทุกท่าน ร่วมแบ่งปันน้ำใจกับโครงการ ” หนูและแม่ อยากมีบ้าน ”

เป็นโครงการสร้างบ้าน เพื่อผู้ยากไร้ ที่มีผู้ป่วยติดเตียงอยู่ด้วย ที่อยู่ 99/2 หมู่ 7 ต.ลุโบะยิไร อ.มายอ จ.ปัตตานี นางมีลูก 4 คน เสียชีวิตแล้ว 1 คน หนึ่งในนั้นคือ ลูกชาย อายุ 17 ปี เป็นอัมพาต ร่างกายซูบผอม มีแต่หนังหุ้มกระดูก นิ้วมือ นิ้วเท้า มีอาการเกร็ง ตลอดเวลา ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ ชีวิตส่วนใหญ่อยู่บนที่นอน กับตักแม่

ตลอดระยะเวลา 17 ปี ผู้เป็นแม่ต้องดูแลอย่างใกล้ชิด จนทำให้ไม่สามารถประกอบอาชีพได้ มีฐานะค่อนข้างลำบากมาก นางและลูกชาย ไม่มีบ้านเป็นของตัวเอง ต้องอาศัยบ้านของลุงอยู่ นางมีที่ดิน ที่พอจะสร้างบ้านหลังเล็ก ๆ ขนาด 4×8 เมตร แต่ขาดปัจจัยเรื่องการเงิน

ทางชมรมฯ ร่วมกับภาคีเครือข่ายหลัก มีความเห็นพ้องต้องกันว่า สมควรที่จะระดมทุนเพื่อสร้างบ้านให้กับนางและลูก ๆ คาดว่าต้องใช้งบประมาณทั้งสิ้น จำนวน 170,000 บาท ทางชมรมฯจึงอยากขอเปิดรับการแบ่งปัน เพื่อช่วยเหลือครอบครัวนี้

พี่น้องสามารถร่วมแบ่งปัน ได้ที่…
ธนาคารออมสิน ชื่อบัญชี ชมรมจิตอาสาฉันและเธอ เพื่อสังคมสงเคราะห์
บัญชีเลขที่ 020 329 968 034

ชมรมฯหวังว่า… จะได้รับการแบ่งปันจากพี่น้อง เหมือนทุกครั้งที่ผ่านมา อินชาอัลลอฮฺ
ขออัลลอฮฺตอบแทนความดีให้กับทุกท่าน


#ชมรมจิตอาสาฉันและเธอYMVC #เพราะเรือนร่างเดียวกัน #theustaz.com #มัสยิดอัตตะอาวุนบางปู #มูลนิธิร็อฟฮาน #ใจเผื่อแผ่ค้าสัตว์ปีก #ห้างทองฟิตรี #ANSHAR #กลุ่มเยาวชนสานฝัน #KUFAMILY