ประชาสัมพันธ์

กุรบาน ณ เมืองชาม ปี 1441

“ให้” คือการเพิ่มพูน

เครือข่ายเพราะเราคือเรือนร่างเดียวกัน หนึ่งในองค์กรภาคีสภาเครือข่ายช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม สำนักจุฬาราชมนตรี จัดโครงการกุรบาน ณ เมืองชาม โดยตั้งเป้ากุรบานแกะจำนวน 100 ตัวๆละ 4,000 บาท เป็นเงินทั้งสิ้น 400,000 บาท

ผศ. มัสลัน มาหะมะ ในฐานะผู้ประสานงานเครือข่ายเพราะเราคือเรือนร่างเดียวกัน ได้เปิดเผยว่า ปีนี้นับเป็นปีที่ 8 ติดต่อกันที่เครือข่ายเพราะเราคือเรือนร่างเดียวกันจัดโครงการให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมแก่พี่น้องที่ประสบความเดือดร้อนเนื่องจากสถานการณ์ความไม่สงบในภูมิภาค ตลอดจนผู้ลี้ภัยที่กาซ่า ซีเรียและเลบานอนซึ่งขาดแคลนอาหารและปัจจัยพื้นฐานการใช้ชีวิตอย่างมาก โดยปีนี้ เนื่องในวันอิดิลอัฎฮา จะจัดโครงการกุรบานแกะจำนวน 100 ตัว ใช้งบประมาณทั้งสิ้น 400,000 บาท

นายแพทย์อนันต์ชัย ไทยประทาน รองประธานสภาเครือข่ายช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม สำนักจุฬาราชมนตรี กล่าวว่า ภารกิจหลักของสภาเครือข่ายฯคือเป็นองค์กรกลางที่เชื่อมกับองค์กรต่างๆกว่า 50 องค์กรทั่วประเทศเพื่อให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมแก่ผู้ประสบความเดือดร้อนทั้งในและต่างประเทศ โดยเฉพาะซีเรีย ปาเลสไตน์ แคชเมียร์ โรฮิงญา และเนื่องในวันอืดิลอัฎฮาปี 1441 นี้สภาเครือข่ายฯและองค์กรภาคีเครือข่ายได้จัดโครงการกุรบานเพื่อแจกจ่ายแก่ผู้เดือดร้อน ยากจนและอนาถาทั้งในและต่างประเทศ

พี่น้องสามารถโอนเงินความช่วยเหลือผ่าน
ธนาคารอิสลาม
หมายเลขบัญชี 0541193694
หรือธนาคารกรุงเทพ หมายเลขบัญชี 2660611563
ตามรายละเอียดที่ปรากฏในโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์

โครงการนี้จะสิ้นสุดวันที่ 28 กรกฎาคม 2563
และจะส่งเงินความช่วยเหลือวันที่ 29 กรกฎาคม 2563