ประชาสัมพันธ์

sonan.org เว็บไซต์ที่มุสลิมทุกคนคู่ควร

เป็นแอปลิเคชั่นที่มุสลิมยุคดิจิตอลควรเก็บไว้ศึกษาและทำความเข้าใจจริยวัตรของนบี ผู้เป็นแบบอย่างในการดำเนินชีวิตของศรัทธาชน ประกอบด้วย 7 เมนูหลักที่ชวนค้นหาและติดตามอย่างยิ่ง ในเมนูเกี่ยวกับเรา ทีมงานได้แนะนำวัตถุประสงค์ของเว็บได้อย่างน่าสนใจว่า

“ เป็นทีมงานที่ให้ความสำคัญกับการเผยแผ่แบบอย่างของท่านนบี ﷺ เนื่องจากโลกอิสลามมีความจำเป็นอย่างยิ่งยวดในการปฏิบัติตามซุนนะฮฺต่างๆ และบทรำลึกของท่านนบี ﷺ ในชีวิตประจำวัน ด้วยหลักฐานที่ถูกต้องพร้อมรูปภาพประกอบเพื่อให้ง่ายต่อการทำความเข้าใจ และนำไปสู่การปฏิบัติที่ถูกต้อง และป้องกันการอุตริกรรมขึ้นในหมู่ชาวมุสลิมทุกวันนี้ แอปพลิเคชันนี้จึงได้ถูกผลิตขึ้นมาเพื่อบริการพี่น้องมุสลิมในหลายภาษา ทางทีมงาน (اقتداء) ทุกคนขอน้อมรับทุกข้อเสนอแนะ คำตักเตือน และคำติชมผ่านไอคอนติดต่อเรา เพื่อประเมินและปรับปรุงแก้ไข และพัฒนาต่อไป”

http://sonan.org/th คุณค่าที่มุสลิมทุกคนคู่ควรจริงๆครับ