ประชาสัมพันธ์

ลงโฆษณาหรือสนับสนุน theustaz.com

อัสสลามุอาลัยกุม
พี่น้องสามารถร่วมแชร์ผลบุญการเผยแพร่อิสลามยุค 4.0 พร้อมกับเรา ด้วยการสนับสนุนเรา ผ่านช่องทางดังต่อไปนี้

  1. ลงโฆษณาตลอดปี 2020 เป็นเงินจำนวน 5,000 บาท
  2. สนับสนุนโครงการ วัยรุ่นวุ่นอัลกุรอาน เดือนละ 2,000 บาท (ระบุเดือนตั้งแต่ มกราคม- ธันวาคม 2020 และจะประกาศปิดการสนับสนุนเมื่อมีผู้สนับสนุนครบ 12 เดือน)
  3. สนับสนุนกิจกรรมทั่วไป

แบบฟอร์ม สนับสนุนกิจกรรมเว็บไซต์ theustaz. com

โอนได้ที่บัญชี


โปรดแจ้งการโอนที่


ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 090-2586620
หรือ Inbox เพจ
http://m.me/theustazdotcom/