คลิปวีดีโอ วีดีโอ

อธิการบดีมหาวิทยาลัยฟาฏอนี ให้คำตักเตือน ระหว่างการประชุม KLSummit 2019

ระหว่างการประชุม KLSummit 2019 ระหว่างวันที่ 19-21 ธันวาคม 2562 มีพี่น้องจากประเทศอังกฤษ ได้ขอให้ รศ.ดร.อิสมาอีลลุตฟี จะปะกียา อธิการบดีมหาวิทยาลัยฟาฏอนี ตักเตือนเพื่อเป็นแนวทางการดำเนินชีวิตและได้เผยแพร่เพื่อเป็นข้อคิดสำหรับพี่น้องต่อไป

อ้างอิง : https://youtu.be/dpgP6-MIejI